Advertse Here
178 Reads
File Added: Nov 04, 2018
Lyrics Added: Nov 04, 2018
Mr
Artiste:
Year:
2018
Added By:
Nov 04, 2018, (2018-11-04)

Read Lyrics:

Lyrics of sujada by Mr Dynamite Lyrics
horus
Yabo, SUJADA
Godiya, daga zuchiya na
Godiya duka naka ne

Stanza 1
Domin duka
Abubuwa Wanda kayi ma ni
Kai ne masoyi na
Domin ka Soni da Rai ka
Ka gafarta duka zunubei na
Baa Wanda zei soni kamarka/2x
Daga sama zuza kasa
Daga kasa zuza sama
Baa Wanda za Isa karbi
Yabo na

Stanza 2
Kai daka gafarta zunubei na
Kai daka warkasuwa da ni
Kai daka ishe Dani
Kai ne masoyi na/2x

Vamp
Karbi yabo, SUJADA na
Godiya duka naka ne


Listen Song Online
Lyrics Tags:
All Mr Dynamite Lyrics, sujada lyrics

Get daily Lyrics Updates

Enter Your Email Address

Check these Lyrics too..

Name
Captcha:
4 + 1 =
Init: 0.00030994415283203 Init to Head: 1.2614798545837 Head to Foot: 8.9168548583984E-5