Umsamariya BY Deborah Fraser

2 years ago

Tracks
Deborah Fraser - Yara Gbadura
music

Deborah Fraser - Yara Gbadura

2 years ago
Deborah Fraser - Umoya Wam’
music

Deborah Fraser - Umoya Wam’

2 years ago
Deborah Fraser - Oh Ndodana
music

Deborah Fraser - Oh Ndodana

2 years ago
Deborah Fraser - Mayibengcwele
music

Deborah Fraser - Mayibengcwele

2 years ago
Deborah Fraser - Ngizonqoba
music

Deborah Fraser - Ngizonqoba

2 years ago
Deborah Fraser - Bonang Suna
music

Deborah Fraser - Bonang Suna

2 years ago
Deborah Fraser - Vuma
music

Deborah Fraser - Vuma

2 years ago
Deborah Fraser - Yebo Ngiyavuma
music

Deborah Fraser - Yebo Ngiyavuma

2 years ago
Deborah Fraser - Yeye Yu Nawe
music

Deborah Fraser - Yeye Yu Nawe

2 years ago
Deborah Fraser - Ngibe Muhle Nam’
music

Deborah Fraser - Ngibe Muhle Nam’

2 years ago
Deborah Fraser - We Johna
music

Deborah Fraser - We Johna

2 years ago
Deborah Fraser - Lala Ngoxolo Mama Wami
music

Deborah Fraser - Lala Ngoxolo Mama Wami

2 years ago
Deborah Fraser - Abefundisi Aba Wrango
music

Deborah Fraser - Abefundisi Aba Wrango

2 years ago
Deborah Fraser - Bengithi Ngizo Bekezela
music

Deborah Fraser - Bengithi Ngizo Bekezela

2 years ago