Restored (Live) BY Lebo Sekgobela

2 years ago

Tracks
Lebo Sekgobela - Praise Ballad (Live)
music

Lebo Sekgobela - Praise Ballad (Live)

2 years ago
Lebo Sekgobela - I Praise Your Name (Live)
music

Lebo Sekgobela - I Praise Your Name (Live)

2 years ago
Lebo Sekgobela - I Say Yes Lord (Live)
music

Lebo Sekgobela - I Say Yes Lord (Live)

2 years ago
Lebo Sekgobela - Theko Ya Lona (Live)
music

Lebo Sekgobela - Theko Ya Lona (Live)

1 year ago
Lebo Sekgobela - We Exalt Thee (Live)
music

Lebo Sekgobela - We Exalt Thee (Live)

2 years ago
Lebo Sekgobela - Haleluyah Mdumiseni (Live)
music

Lebo Sekgobela - Haleluyah Mdumiseni (Live)

2 years ago
Lebo Sekgobela - Ntate Lerato La Hao (Live)
music

Lebo Sekgobela - Ntate Lerato La Hao (Live)

2 years ago
Lebo Sekgobela - Reign Lord (Live)
music

Lebo Sekgobela - Reign Lord (Live)

2 years ago
Lebo Sekgobela - Holy Is the Lord (Live)
music

Lebo Sekgobela - Holy Is the Lord (Live)

2 years ago
Lebo Sekgobela - I Really Love You (Live)
music

Lebo Sekgobela - I Really Love You (Live)

2 years ago
Lebo Sekgobela - Praise Him (Live)
music

Lebo Sekgobela - Praise Him (Live)

2 years ago
Lebo Sekgobela - Holy (Live)
music

Lebo Sekgobela - Holy (Live)

2 years ago
Lebo Sekgobela - Moya (Live)
music

Lebo Sekgobela - Moya (Live)

2 years ago
Lebo Sekgobela - Majesty (Live)
music

Lebo Sekgobela - Majesty (Live)

2 years ago